Śniadanie sukcesu: Spotkanie z wpływowymi rodakami w Polsce


We wtorek rano miałem przyjemność zjeść śniadanie z pięcioma rodakami, którzy mają znaczące doświadczenie zawodowe i osobiste w Polsce. Byli to Bénédicte Mezeix, dyrektor i redaktor naczelna Le Petit Journal de Varsovie od 13 lat, Marc Petit, pisarz, który mieszka w Polsce od 15 lat, Béatrice Fauriez, właścicielka firmy HERMES LOGISTICS od 16 lat, Virginie Little, delegatka regionalna gdańskiego CCIFP od 22 lat oraz Nat Sokol, który mieszka w Polsce od 28 lat.

Chciałbym wyrazić wdzięczność każdemu z nich za wszystko, co osiągnęli w tym kraju, a także za ich wsparcie i zaangażowanie. Ich wiedza i zaangażowanie w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i sukcesu ich dziedzin w Polsce.

Miałem również przyjemność powitać na śniadaniu dwie stażystki. Auxane, która odbywa staż w Le Petit Journal w Warszawie oraz Enzo, który odbywa staż w HERMES LOGISTICS. Ich obecność wzbogaciła nasze spotkanie i jestem wdzięczny za ich wkład i motywację.

Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego śniadania za ich obecność, osiągnięcia i zaangażowanie w Polsce.