GdanskCompte tenu de la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, nous vous informons que les traditionnelles festivités à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet 2020 n’auront pas lieu cette année. Lettre de l’Ambassadeur aux Français en Pologne (juillet 2020) Zważywszy na międzynarodową sytuację kryzysową spowodowaną przez koronawirus COVID-19, uprzejmie […]

14 lipca 2020


410-lat Konsulatu Francji w Gdańsku 23 kwietnia 1610 roku król Henryk IV de Bourbon podpisał nominację kapitana Jeana Cabrol de La Blanque na urząd Konsula Francuskiego w Gdańsku. Odpis nadania mu tej funkcji zachował się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Konsul pełnił swoja misję przez 16 lat: 1610 – 1626 […]

410-lat Konsulatu Francji w Gdańsku