WIZYTA W KONSULACIE 2020


W dniach 11-12 lutego 2020 w agencji konsularnej Francji w Gdyni miała miejsce wizyta konsularna Konsula Ludovica Rousseau wraz z Aleksandrą Guz, odpowiedzialną za obsługę obywateli francuskich. W wydarzeniu uczestniczył również Konsul Honorowy Francji na Pomorzu, P. Alain Mompert. Podczas wizyty obywatele francuscy mieszkający na Pomorzu mieli, po raz pierwszy, możliwość wyrobienia dokumentów tożsamości bez konieczności wizyty w Ambasadzie.