72675249_1313257442131577_1954147211294015488_n


Od lewej: – Pan Marek Kacprzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Gdańsku – Pani Grażyna Mompert, – Pan Igor Michalski, Dyrektor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – dr hab. Marcin Wiszowaty, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji UG