Notre Agence sera fermée du 27 juillet au 19 août 2022


Notre Agence sera fermée du 27 juillet au 19 août 2022 pour toute urgence veuillez contacter la Section consulaire de Varsovie : Nasza Agencja będzie zamknięta od 27 lipca do 19 sierpnia 2022 r w sprawach pilnych prosimy skontaktować się z Wydziałem Konsularnym w Warszawie: Tél. +48 22.529.30.00 Contacter le consulat par courriel