Wizyta studentów w Konsulacie


 

W poniedziałek, 22 maja 2017 r. o godzinie 9:00

Konsul honorowy Alain Mompert przyjmował w Agencji Konsularnej w Gdyni  

21 studentów z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku, w towarzystwie dwóch nauczycieli BARTOSEWICZ Beata i SZULC Izabela Gertruda.

Pan Konsul wyjaśnił funkcjonowanie i misję konsulatu i odpowiedział na liczne pytania uczniów.