W podróży. Kolekcja barwnych diapozytywów Marcela Grisarda


Wystawę „W podróży. Kolekcja barwnych diapozytywów Marcela Grisarda” dedykujemy zamordowanemu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Na pokazywanych na wystawie slajdach autor utrwalił Gdańsk, miasto, którym Paweł Adamowicz był prawdziwie zafascynowany, i któremu poświecił swoją młodość i życie zawodowe.

W podróży. Kolekcja barwnych diapozytywów Marcela Grisarda