Uroczystość odznaczenia 14 lipca 2019 r.


Mme. Magdalena Popowska, Mme. Alicja Kuchtyk,Consul Honnoraire Alain Mompert , M. Adam Koperkiewicz et M. Janusz Gujski

Uroczystość odznaczenia
Pana Janusza Gujskiego, Pani Magdaleny Popowskiej, Pana Adama Koperkiewicza,
Pani Alicji Kuchtyk
14 lipca 2019 r.
w ogrodzie Agencji Konsularnej Francji w Gdyni

 

 

 

Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowne Panie i Panowie Konsulowie

Szanowne Panie i Panowie Profesorowie
Szanowne Panie i Panowie Dyrektorzy,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Mam przyjemność i zaszczyt spotkać się dziś z Państwem w ogrodzie Agencji Konsularnej  Francji w Gdyni, by wyrazić uznanie czterem wybitnym osobom, które – każda na swój sposób – przyczyniły się do rozsławienia i promowania Francji w Polsce. Czyniły to z oddaniem, za które zostaną dziś odznaczone Orderem Sztuki i Literatury oraz Palm Akademickich.

Order Sztuki i Literatury, ustanowiony w 1957 roku, jest przyznawany osobom, które wyróżniły się w dziedzinie artystycznej lub literackiej, albo swym wkładem w propagowanie sztuki i literatury we Francji i na świecie.

Order Palm Akademickich, ustanowiony w 1955 roku ma uhonorować aktywnych członków społeczności nauczycielskiej i osobistości przyczyniające się do szerzenia kultury francuskiej na świecie.

Przed odznaczeniem Panów Janusza Gujskiego i Adama Koperkiewicza oraz Pań Magdaleny Popowskiej i Alicji Kuchtyk, przypomnę krótko, zgodnie z tradycją, zasługi, dzięki którym osoby te zostały wyróżnione przez Francję.

***

Zwracam się najpierw do Pana Janusza Gujskiego.

Szanowny Panie,

Jest Pan z wykształcenia architektem, związał się Pan z Politechniką Gdańską jako jej wykładowca. Pełniąc tę funkcję na wydziale architektury, dbał Pan o rozwijanie współpracy polsko-francuskiej. Zachęcał Pan także studentów do otwierania się na świat poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach, w tym w konkursach organizowanych we Francji.

Potrafił Pan natchnąć młode pokolenie cechującą Pana energią i przekazać im przywiązanie do Francji. Znacząco przyczynił się Pan do rozwoju kształcenia w ramach polsko-francuskiej współpracy akademickiej.

Janusz Gujski, au nom du ministre de l’Education nationale, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***
Szanowna Pani Magdalena Popowska,

Pani również jest przedstawicielką Politechniki Gdańskiej, gdzie odpowiada Pani za relacje międzynarodowe wydziału ekonomii i zarządzania. Skutecznie przyczynia się Pani do rozwoju wymian uniwersyteckich z licznymi uczelniami we Francji.

Jest Pani również prezesem Alliance Fançaise w Gdańsku gdzie, jest Pani bardzo zaangażowana. Wspierała Pani przez ponad 10 lat Konsul Honorową P. Monikę Tarnowką.

Dzisiejsze wyróżnienie podkreśla Pani zasługi i zaangażowanie w rozwój relacji francusko-polskich w Gdańsku oraz wkład w propagowanie języka i kultury francuskich.

Magdalena Popowska, au nom du ministre de l’Education nationale, nous vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Adam Koperkiewicz,

            Jak Państwo wiedzą i dotyczy to wszystkich odznaczanych, procedury prowadzące do przyznania orderów są czasochłonne. Także drogi Panie Adamie Koperkiewiczu, Pańskie zasługi, o których za chwilę krótko wspomnę, dotyczą okresu, kiedy był Pan dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

To właśnie jako dyrektor tego muzeum był Pan bardzo zaangażowany w obchody czterechsetlecia konsulatu Francji w Gdańsku. Miał Pan także znaczący wkład we wzniesienie pomnika upamiętniającego Louisa Roberta de Plélo, ambasadora Ludwika XV w Kopenhadze, który poniósł śmierć w walce o uwolnienie Stanisława Leszczyńskiego.

Pańskie wysiłki przyczyniły się do upowszechnienia świadomości długiej wspólnej historii obu naszych krajów, za co zostaje Pan podniesiony do rangi oficera Orderu Sztuki i Literatury.

Adam Koperkiewicz, au nom du ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

 

 

Alicja Kuchtyk

Promuje Pani kulturę Francji w Polsce jak i kulturę polską we Francji.

Niewątpliwie jest Pani osobowością w świecie relacji polsko-francuskich. Potrafi Pani z sukcesem bronić i dbać o nauczanie języka francuskiego, pomimo coraz to liczniejszych przeszkód o charakterze finansowym. Od 2007 roku, realizuje Pani tę misję jako Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Gdyni. Wiem jednak, że jest Pani również wielką pasjonatką Francji i języka Francuskiego.

Pani, pełne pasji, propagowanie języka i kultury Francji są dziś nagrodzone oficerskim orderem Sztuki i Literatury. Pragnę podkreślić, iż była już Pani uhonorowana kawalerskim orderem Kultury i Sztuki w 2013 roku.

Alicja Kuchtyk, au nom du ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.