„Mój doktorat w 180 sekund”


We środę 30 września 2020 w Agencji Konsularnej Francji w Gdyni miało miejsce wręczenie dyplomu laureatce 3 miejsca w konkursie „Mój doktorat w 180 sekund” współorganizowanym przez Instytut Francuski w Polsce. Konkurs odbywa się w Polsce po raz drugi. Tegoroczne wydanie, w związku z sytuacją epidemiczną, zostało przeprowadzone online.

Dyplom został wręczony Pani Justynie Górskiej przez Konsula Honorowego Francji na Pomorzu, Pana Alain Mompert.

Mgr inż. Justyna Górska  jest studentką nauk chemicznych na Politechnice Gdańskiej. Obszarem jej badawczych zainteresowań są aromatyczne makrolidy polienowe (AMP), antybiotyki przeciwgrzybowe. Mechanizm działania aromatycznych makrolidów polienowych nie został jeszcze do końca poznany

Ma thèse en 180 secondes Pologne : édition en ligne 2020

Laureatka, Pani Justyna Górska i Alain Mompert Konsul Honorowy Francji na Pomorzu