COVID-19: warunki wjazdu do Francji 


Każdy podróżny udający się do Francji metropolitalnej z krajów członkowskich UE, w tym z Polski, musi okazać certyfikat osoby zaszczepionej/ozdrowieńca lub negatywny wynik testu (PCR wykonany do 72h przed wyjazdem lub antygenowy wykonany do 48h przed wyjazdem). Powyższe dokumenty powinny być w języku francuskim lub angielskim.

Ponadto podróżni udający się do Francji muszą wypełnić kartę lokalizacji pasażera

Dzieci w wieku 12-18 lat, podróżujące z krajów członkowskich UE, przy wjeździe do Francji podlegają tym samym wymogom co osoby dorosłe. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wykonywania testu PCR lub antygenowego. W przypadku dzieci poniżej 18 roku życia seria szczepień podstawowych jest ważna bezterminowo.

Unijny certyfikat cowidowy jest ważny 270 dni od podania drugiej dawki, po trzeciej dawce ważnośc certyfikatu przedłuża się do roku.

Certyfikat ozdrowieńca jest ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Od 14 marca 2022 r. Francja zniosła tzw. pass vaccinal. Nie ma już zatem wymogu okazywania go przy wstępnie do restauracji, hotelu, muzeum.

Kontrole sanitarne nie dotyczą:

- kierowców transporcie drogowym,
- pracowników przygranicznych,
- mieszkańców obszarów przygranicznych w promieniu 30 km od ich miejsca zamieszkania oraz na okres do 24h.

Uwaga! Inne reguły dotyczą podróżowania do i z francuskich terytoriów zamorskich

Przydatne linki :
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux

Podróże do Francji z krajów spoza obszaru europejskiego

Każdy wjazd do Francji z kraju spoza obszaru europejskiego jest możliwy pod specyficznymi warunkami. Zazwyczaj są to istotne powody (motifs impérieux) oraz negatywny wyniku testu.

Szczegółowe informacje dla podróżnych znajdują się na stronie francuskiego Ministerstwa ds. Europejskich i Zagranicznych (Advice for travel to France – wersja angielska).