“Carboland. Emigracja węglowa z Polski do Francji i Belgii w latach 1919-1939”


W dniu 3 marca, Konsul Honorowy Francji na Pomorzu, Pan Alain Mompert miał przyjemność gościć Panią dr Katarzynę Morawską. Spotkanie dotyczyło przygotowywanej przez Muzeum Emigracji w Gdyni, a koordynowanej przez Panią Katarzynę konferencji, zatytułowanej: „ Carboland. Emigracja węglowa z Polski do Francji i Belgii w latach 1919-1939”. To międzynarodowe sympozjum odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2020. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury Francuskiej a partnerem Centre de Civilisation Polonaise.

dr Katarzyna Morawska i Konsul Honorowy Francji Alain Mompert

 

Więcej informacji o Muzeum Emigracji w Gdyni: