_S6A3168


Opera Ba³tycka w Gdañsku. Gala otwarcia sezonu francuskiego – Francuska noc.
23.09.2017
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP