411 rocznica powołania Konsulatu Francji w Gdańsku


Dzisiaj przypada 411 rocznica powołania pierwszego

Konsula Francji w Gdańsku.

Gdansk 1610

Został powołany na podstawie dokumentu wystawionego przez króla Francji Henryka IV w Rouen 23 IV 1610.

Henri IV Roi de France

Było to pierwsze tego typu przedstawicielstwo dyplomatyczne w Gdańsku i prawdopodobnie pierwszy konsulat na ziemiach polskich.