410-lat Konsulatu Francji w Gdańsku


410-lat Konsulatu Francji w Gdańsku

23 kwietnia 1610 roku król Henryk IV de Bourbon podpisał nominację kapitana Jeana Cabrol de La Blanque na urząd Konsula Francuskiego w Gdańsku. Odpis nadania mu tej funkcji zachował się w Archiwum Państwowym w Gdańsku.

Konsul pełnił swoja misję przez 16 lat: 1610 – 1626 r. Zmarł 21 lutego 1626 r., pochowany w kościele pw. św. Trójcy w Gdańsku.
Francuski konsul był nie tylko pierwszym oficjalnym stałym przedstawicielem innego państwa w Gdańsku, ale najpewniej pierwszym w Polsce.

Jego zadaniem była przede wszystkim opieka nad przebywającymi w Gdańsku poddanymi francuskiego władcy.

Artikuł: Historyk Adam Koperkiewicz