20. rocznica utworzenia Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego


20. rocznica utworzenia COM – DKM – Gdynia (www.gdynia.pl)

Od lewej: wiceadm. Krzysztof Jaworski – dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego, gen. broni Tomasz Piotrowski – dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, Alain Mompert – konsul honorowy Francji na Pomorzu, Joanna Zielińska – przewodnicząca Rady Miasta Gdyni i Zenon Roda – radny Gdyni podczas uroczystego odsłonięcia tablicy na budynku przy ul. Waszyngtona 44 // fot. Kamil Złoch

Dnia 7 lipca 2022 roku Centrum Operacji Morskich celebrowało jubileusz istnienia: dokładnie 20 lat temu z połączenia Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz wydzielonych struktur Sztabu i Logistyki Dowództwa Marynarki Wojennej powstało Centrum Operacji Morskich (COM). Jednostkę tę utworzono w ramach reorganizacji systemu dowodzenia i jego dostosowania do standardów NATO.

Oficjalna część Święta rozpoczęła się uroczystą zbiórką kadry, gości oraz pracowników o godzinie 10. na Nabrzeżu Pomorskim przy słynnym okręcie-muzeum ORP Błyskawica. Następnie, na budynku przy ul. Waszyngtona 44, odbyło się ceremonialne odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uroczystość kontynuowana była pod postacią pikniku, który został zaszczycony obecnością żołnierzy jednostek Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej.

Pan Konsul Honorowy Francji na Pomorzu, Pan Alain Mompert, również był zaszczycony zaproszeniem na to wyjątkowe wydarzenie.