“120 uderzeń serca” Robina Campillo najlepszym filmem All About Freedom Festival 2017


120 uderzeń serca” Robina Campillo najlepszym filmem All

About Freedom Festival 2017

 

Film Robina Campillo został uznany przez jury festiwalu All About Freedom Festival za najlepszy w tej edycji konkursu. – Film Campillo jest opowieścią o ludziach, dla których nadaktywność jest najlepszym sposobem życia. Aż do końca – mówił w uzasadnieniu werdyktu przewodniczący jury, krytyk Tadeusz Sobolewski. – Filmy, które tu zobaczyliśmy nie dają smutnego obrazu świata, tylko realistyczny.

Anna Umięcka

www.gdansk.pl