EGrV9EAWwAAlsIi


– Pan Alain Mompert, Konsul Honorowy Francji na Pomorzu, – dr hab. Tomasz Koncewicz, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG – dr Anna Podolska, Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka i Etyki Prawniczej UG