0


Od lewej: – Pan Piotr Borawski, z-ca Prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu – Pan Lefay Gael Kierownik Departamentu PGC, E. Leclerc – Pan Alain Mompert, Konsul Honorowy Francji na Pomorzu