DSC_5410


Wojskowej Asysty Honorowej, studentów Akademii Marynarki Wojennej