DSC_5407


Wojskowej Asysty Honorowej, studentów Akademii Marynarki Wojennej