DSC_5363


Wojskowej Asysty Honorowej, studentów Akademii Marynarki Wojennej