DSC_5361


Wojskowej Asysty Honorowej, studentów Akademii Marynarki Wojennej