Uniwersytet Morski w Gdyni.


Akademia Morska w Gdyni zmieniła się w

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zaśpiewał

Konsul Honorowy Francji Alain Mompert

z akompaniamentem chóru uczelni.