Notre Agence sera fermée du 27 juillet au 9 aout 2017


Notre Agence sera fermée du 27 juillet au 9 aout 2017 pour toute urgence veuillez contacter la Section consulaire de Varsovie :
Nasza Agencja będzie zamknięta od 27 lipca do 9 sierpnia 2017 r w sprawach pilnych prosimy skontaktować się z Wydziałem Konsularnym w Warszawie:
Tél. +48 22.529.30.00