france


410-lat Konsulatu Francji w Gdańsku 23 kwietnia 1610 roku król Henryk IV de Bourbon podpisał nominację kapitana Jeana Cabrol de La Blanque na urząd Konsula Francuskiego w Gdańsku. Odpis nadania mu tej funkcji zachował się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Konsul pełnił swoja misję przez 16 lat: 1610 – 1626 […]

410-lat Konsulatu Francji w GdańskuW dniach 11-12 lutego 2020 w agencji konsularnej Francji w Gdyni miała miejsce wizyta konsularna Konsula Ludovica Rousseau wraz z Aleksandrą Guz, odpowiedzialną za obsługę obywateli francuskich. W wydarzeniu uczestniczył również Konsul Honorowy Francji na Pomorzu, P. Alain Mompert. Podczas wizyty obywatele francuscy mieszkający na Pomorzu mieli, po raz pierwszy, […]

WIZYTA W KONSULACIE 2020